13:07    |    24/09/2011

Palestinian ambassador: Romania can have a positive role in Mideast peace process and we encourage it

 E-mail Print PDF 
Peace remains the only objective for the Palestinian Authority and success at the UN would add new impetus to negotiations with the Jewish state, Palestinian Ambassador Ahmad Aqel told EvZ. The ambassador says his people will knock on the UN door until it obtains recognition.

The Palestinian Authority has decided to take its case to the United Nations because that is where all powers look and find solutions to their problems, Palestinian Ambassador to Romania Ahmad Aqel explained for EvZ.

Through this bid, Palestinians want their territories – West Bank, Gaza Strip and East Jerusalem, to be recognized as a solid base for future negotiations with the Jewish state which will thus be conducted more easily, the ambassador believes.

“Before the last round of negotiations, blocked last year, we had almost reached a final understanding with the previous Israeli government led by Ehud Olmert, which tackled the border problem, security, Jerusalem and refuges. Unfortunately, Olmert was forced to resign. And then came the elections won by Benjamin Netanyahu. The problem with the new prime minister is that he does not believe West Bank, Gaza Strip and East Jerusalem are Palestinian territories, but Jewish territories. We have already presented our stand in detail on the future borders of a Palestinian state, Jerusalem, water reserves, security, refugees. He has not given any answer to our stand.

“We want the entire international community, the Security Council and the General Assembly, to say that these territories belong to the Palestinians. We only demand 22 percent of the old Palestinian territory, to us this is a compromise we make for the sake of the peace process. We want the future negotiations to start from this basic issue: that these territories belong to us. That it is our right, not a gift from Israel,” the Palestinian ambassador said.

“We will continue to knock on the Security Council’s door every day. Japan tried it three times before it succeeded. Jordan waited for six years, China for 27 years. We will not give up, we have a lot of patience… When you fight for your own rights, you don’t think about the money. We are Muslims, we have a tradition of fasting for a month. Sixteen hours a day, from morning till night, for a month, we don’t eat or drink anything. We are ready to keep the fast longer than that,” Aqel explained.

As for the fact Romania recognizes Palestine, but announced that it would abstain at the General Assembly vote, the Palestinian envoy said, “Romania has good ties with both sides, which is good from our point of view because Romania can play a positive part in the Mideast peace process and we encourage Romania to participate actively. Unfortunately, for various reasons, Romania is only willing to do that, but it does not participate. We have said it repeatedly, the United Nations is the place where all nations get together and talk and find solutions to their problems. How can our initiative be qualified as a unilateral gesture?”

 

Ambasadorul palestinian: România poate acţiona pozitiv în procesul de pace din Orientul Mijlociu iar noi o încurajăm

Pacea rămâne singurul obiectiv pentru Autoritatea Palestiniană, iar un succes la ONU va impulsiona negocierile cu statul evreu, a declarat pentru EvZ ambasadorul palestinian, Ahmad Aqel. Ambasadorul susține că poporul său va bate la ușa ONU până va obține recunoașterea.

Autoritatea Palestiniană a decis să meargă la Naţiunile Unite pentru că acolo toate popoarele îşi caută şi găsesc soluţii pentru probleme lor, a explicat pentru EVZ ambasadorul palestinian la Bucureşti, Ahmad Aqel.

Prin acest demers, palestinienii vor să le fie recunoscute teritoriile - Cisiordania, Fâşia Gaza şi Ierusalimul de Est - ca bază solidă pentru viitoarele negocieri cu statul evreu care, susţine ambasadorul, se vor des făşura astfel mult mai uşor.

„Înainte de ultima rundă de negocieri, blocată anul trecut, ajunsesem la o înţelegere aproape finală cu precedentul guvern israelian condus de Ehud Olmert, care viza problema graniţelor, chestiunea secu rităţii, a Ierusalimului şi a refugiaţilor. Din păcate, Olmert a fost nevoit să demisioneze. Au venit apoi alegerile câştigate de Benjamin Netanyahu. Problema legată de noul premier este că acesta nu crede că Cisiordania, Fâşia Gaza şi Ierusalimul de Est sunt teritorii palestiniene, ci evreieşti. Noi ne-am prezentat deja detaliat poziţia legată de viitoarele frontiere ale unui stat palestinian, Ierusalim, rezervele de apă, securitate, refugiaţi. El nu a răspuns nici până acum poziţiei noastre.

Vrem ca întreaga comunitate internaţională, Consiliul de Securitate şi Adunarea Generală, să spună că aceste teritorii sunt alte palestinienilor. Nu cerem decât 22 de procente din vechiul teritoriu al Palestinei, pentru noi acesta este un compromis pe care îl facem pentru procesul de pace. Vrem ca viitoarele negocieri să pornească de la această chestiune de bază: că aceste teritorii ne aparţin. Că este un drept al nostru, nu un cadou pe care ni-l face Israelul „ a declarat, ambasadorul palestinian.

„Vom continua să batem la uşa Consiliului de Securitate în fiecare zi. Japonia a încercat de trei ori până a reuşit, Iordania a aşteptat şase ani, China, 27 de ani. Nu vom renunţa, avem foarte multă răbdare.... Atunci când lupţi pentru drepturile tale nu te mai gândeşti la bani. Suntem musulmani, avem tradiţia postului timp de o lună. 16 ore zilnic, de dimineaţă până seara, timp de o lună, nu mâncăm, nu bem nimic. Suntem pregătiţi să postim şi mai mult.” A explicat Ahmad Aqel.

Referitor la faptul ca România recunoaşte Palestina, dar a anunţat totuşi că se va abţine de la votul din Adunarea Generală,  ambasadorul palestinian a declarat:  „România are relaţii bune cu ambele părţi, ceea ce este bine din punctul nostru de vedere pentru că România poate acţiona pozitiv în procesul de pace din Orientul Mijlociu iar noi încurajăm România să participe activ. Din păcate, din diferite motive, România este doar dispusă să o facă, dar nu şi participă. Noi am spus-o repetat şi aici, Naţiunile Unite sunt locul unde toate naţiunile se strâng şi discută, unde găsesc soluţii la problemele lor. Cum poate fi iniţiativa noastră calificată drept un gest unilateral?”