Paris
London
New York
Friday, 01 July, 2022
Last Update 09:51
07:58    |    08/11/2012

Trade unions asking for stores to be closed on December 1st, January 1st and first day of Christmas and Easter

 Trade unions are asking PM Victor Ponta, through an open letter, to issue an emergency ordinance of the Government, which will stop the store opening at least on the National Day “December 1st “, on the first Christmas day, on January 1st and on the first Easter day. 

The National Union Confederation "Cartel Alfa" and the Federation of Trade Unions are signaling to the PM “the serious situation occurred within the multinational companies” regarding the employees policy and their working schedule during the legal holidays.

The unionists say that by 2010 the multinational companies from trade had a decent attitude towards the legal national holidays and the employees, the stores being closed three days per year, on January 1st, first day of Easter and first day of Christmas.

"In 2011, Real Hypermarket Romania decided to break the employees’ right to a Christmas with the family and opened the stores in the first Christmas day.  The intention was to open the stores on January 1st 2012 as well, but following the union campaign initiated by CNS «Cartel Alfa», which was supported at international level and by tens of trade unions on all the continents, NGOs, representatives of the Catholic Church from several countries, the company decided to give up on opening the stores on January 1st. But Real Hypermarket employees worked on Christmas! We mention that, 70 per cent of the trade employees are women and 80 per cent of them have children” reads the open letter sent to the PM.

The unionists are drawing the attention that, from 12 legal holidays, until last year only three were respected by the mentioned company and the other trade employers and these were the first Easter day, the first Christmas day and January 1st.

"This year Real Hypermarket officially announced that it will open some of the stores on the first Christmas day. A potential motivation of Real Hypermarket is the fact that the stores also include catering, but this activity only covers 2 per cent of the total activity.  The precedent being created, we expect other multinational trade companies to decide to open the stores in the first Christmas day, breaking the provisions of art.139 from the Work code, regarding legal holidays, motivating that, the competition in the industry is tough", the letter also shows.

"Cartel Afla" is sending the PM that the same companies would not keep the stores open in their country, on the legal holidays and especially on the National Day. 


 

Sindicatele cer închiderea magazinelor de 1 Decembrie, 1 ianuarie şi prima zi de Crăciun şi Paşte

 

Sindicatele solicită premierului Victor Ponta, printr-o scrisoare deschisă, emiterea unei hotărâri de urgenţă a Guvernului prin care să stopeze deschiderea magazinelor măcar de Ziua Naţională "1 Decembrie", prima zi de Crăciun, 1 ianuarie şi prima zi de Paşte.

Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel Alfa" şi Federaţia Sindicatelor din Comerţ semnalează premierului "situaţia gravă apărută în cadrul companiilor multinaţionale" referitor la politica faţă de angajaţi şi programul acestora de lucru în perioada zilelor de sărbătoare legală.

Sindicaliştii susţin că până în anul 2010 companiile multinaţionale din sectorul comerţ au avut o atitudine care a rămas în limite decente faţă de sărbătorile naţionale legale şi faţă de angajaţi, magazinele rămânând închise trei zile pe an, respectiv 1 ianuarie, prima zi de Paşte şi prima zi de Crăciun.

  "În 2011, compania Real Hypermarket România a decis să încalce dreptul angajaţilor la un Crăciun în familie şi a deschis magazinele în prima zi de Crăciun. Intenţia a fost să deschidă şi în ziua de 1 ianuarie 2012 însă, ca urmare a unei campanii sindicale iniţiată de CNS «Cartel Alfa», care a fost susţinută internaţional şi de zeci de sindicate din comerţ de pe toate continentele, ONG-uri, reprezentanţi ai Bisericii Catolice din mai multe ţări, compania a decis să renunţe la deschiderea magazinelor în 1 ianuarie. De Crăciun însă, angajaţii Real Hypermarket au lucrat! Menţionăm că, 70 la sută dintre angajaţii din comerţ sunt femei, iar dintre acestea 80 la sută au copii", se arată în scrisoarea deschisă transmisă premierului.

Sindicaliştii atrag atenţia că, practic, din cele 12 zile de sărbătoare legală, până anul trecut doar trei erau respectate de către compania amintită şi de ceilalţi angajatori din comerţ, respectiv prima zi de Paşte, prima zi de Crăciun şi 1 ianuarie.

"Anul acesta Real Hypermarket a anunţat oficial că în prima zi de Crăciun 2012 va deschide o parte din magazine. O posibilă motivaţie a Real Hypermarket este că în cadrul magazinelor au şi activităţi de alimentaţie publică, dar această activitate are un procent de doi la sută din total activitate. Precedentul fiind creat, ne aşteptăm ca şi alte companii multinaţionale din comerţ să decidă deschiderea magazinelor în prima zi de Crăciun încălcând prevederile art.139 din Codul muncii, privind sărăatorile legale, motivând că, în domeniu concurenţa este acerbă", se mai arată în scrisoare.

"Cartel Afla" îi transmite premierului că aceleaşi companii nu şi-ar permite în ţara de origine să deschidă magazinele în zilele de sărbătoare legală şi mai ales de Ziua Naţională!

 
Banner
 
Banner
 
Confesiuni Jurnalistice
cu George Grigoriu
Banner
 
 
 
 
ipv6 ready