Paris
London
New York
Friday, 01 July, 2022
Last Update 09:51
03:55    |    28/11/2012

Eco house from Banat included in top 10 best "cob" houses in the world

Eco buildings from Romania tend to turn from eccentric projects, regarded with reluctance by most people, in real viable and profitable alternatives, for those interested in building dwellings with little money. Recently, such a house from Romania has been included in top 10 best "cob" houses (construction material similar to tile, made of clay, water and straw n.r.) in the world, according to Natural Homes.

The dwelling was built starting from an idea of architect Ileana Mavrodin, member in the “Green House” project, in the western area of Romania, on the right shore of Nera, close to Banat village Sasca Română. According to the website naturalhomes.org, Ileana Mavrodin used these eco-friendly technologies to help Romanians rediscover local crafts and the spirit of communion with nature.

According to the website casa-verde.ro, this ecological project promotes "a friendly, more gentle architecture and at the same time, ecological and at the same time a healthy life style, close to nature and respectful with the environment.”

"Cob" is a mix of clay, water, straw and sand and the constructions made of this material do not include formwork, bricks and chemical substances, the website casa-verde.ro informs. Although it is similar to trellis, “cob” is different as it is knead until it reaches the consistence of bread dough; frameworks are not used for construction; organic forms give it an exceptional resilience to earthquakes and other types of shocks;  it is molded by hand, each construction being unique and unrepeatable, reflecting the molder’s mood. se

Top best "cob" houses in the world also included buildings from Canada, Great Britain, United States, Ukraine and South Africa, Mediafax informs.

 

O casă eco din Banat a fost inclusă în topul 10 al celor mai reuşite locuinţe "cob" din lume

Construcţiile eco din România tind să se transforme din proiecte excentrice, private cu reticenţă de cei mai mulţi, în adevărate alternative viabile şi avantajoase pentru cei interesaţi de ridicarea unei locuinţe cu bani puţini. Recent, o astfel de casă din România a fost inclusă în topul 10 al celor mai reuşite locuinţe "cob" (material de construcţie similar paiantei, compus din lut, nisip, apă şi paie, n.r.) din lume, potrivit Natural Homes.

Locuinţa s-a materializat dintr-o idée a arhitectei Ileana Mavrodin, membră în proiectul "Casa Verde" în zona de vest a României, pe malul drept al Nerei, aproape de satul bănăţean Sasca Română. Potrivit site-ului naturalhomes.org, Ileana Mavrodin a recurs la aceste tehnologii prietenoase cu mediul în idea de a-I ajuta pe români să redescopere meşteşugurile locale şi spiritul de comuniune cu natura.

Potrivit site-ului casa-verde.ro, acest proiect ecologic promovează "o arhitectură prietenoasă, mai blândă şi, totodată, ecologică şi într-un mod de viaţă sănătos, apropiat de natură şi cu respect faţă de mediul înconjurător".

"Cob-ul" este un amestec de pământ lutos, apă, paie şi nisip, iar construcţiile din acest material sunt realizate fără cofraje, cărămizi şi substanţe chimice, informează site-ul casa-verde.ro. Deşi este asemănător cu paianta din punct de vedere al compoziţiei, "cob-ul" se deosebeşte de aceasta prin: faptul că se frământă până ajunge la consistenţa aluatului de pâine; nu se folosesc cofraje pentru realizarea construcţiei; formele organice îi conferă o rezistenţă de excepţie la seisme sau şocuri de altă natură; se modelează cu mâna, fiecare construcţie fiind unică şi irepetabilă, reflectând personalitatea şi dispoziţia de moment a modelatorului.

În topul 10 al celor mai reuşite case "cob" din lume au mai fost incluse construcţii din Canada, Marea Britanie, Statele Unite, Ucraina, şi Africa de Sud, notează Mediafax.

 
Banner
 
Banner
 
Confesiuni Jurnalistice
cu George Grigoriu
Banner
 
 
 
 
ipv6 ready