Paris
London
New York
Sunday, 16 June, 2019
Last Update 20:21
17:25    |    15/04/2013

AFP: Five places to see in Bucharest

Bucharest was founded by a shepherd, according to a local legend, and was later dubbed “Paris of the East.” Nevertheless, its idyllic origins and reputation for elegance faded in the face of a series of 20th century calamities: wars, invasions, earthquakes and communism, the Associated Press wrote on Friday.

Romania’s capital is today home to over 2 million people in an urban landscape that varies from decrepit grandeur to communist monstrosities and elegant modern buildings. Old villas belonging to pre-communist aristocracy sit next to apartment buildings and new, modern villas – many of them empty because of the recent economic problems. Although in certain parts the city is dirty, crowded and impoverished, Bucharest has a pleasant, vibrant and seductive charm, AP writes, offering a list of free locations that tell the city’s story.

Revolution Square

If you want to see the drama of history there is no better place to start than Revolution Square, the place where the final confrontation between communist dictator Nicolae Ceausescu and his people took place. Ceausescu gave his last speech here, in the last hours of his 25-year dictatorship and was jeered and mocked for the first time.

Before World War II Romania was a monarchy. The Royal Palace (currently the National Museum of Art) where officials announced that Romania joined the Allies in 1944 is also in the square. Also in the square are the Athenee Palace Hotel, a hotel full of legends that inspired a spy novel set during World War II, and the Athenaeum, a neoclassical style concert hall built at the end of the 19th Century and featuring a column façade and a domed roof, considered one of the most beautiful buildings in Bucharest.

Bellu Cemetery

Bellu is the biggest and probably the most crowded cemetery in a country in which funerals can be extremely elaborate public ceremonies. The cemetery is one of the most valuable in Europe because of its immense collection of sculptures which makes it a vast open-air museum.

Cismigiu Park

Bucharesters usually seek refuge in the city’s parks during the scorching summer months. Cismigiu Garden is one of the oldest gardens in the city and a traditional meeting place for students, lovers and chess players.

The churches

Bucharest enjoys a rich multi-confessional tradition reborn in 1989, having synagogues, mosques and Orthodox churches in each neighborhood. There are also places of worship belonging to other Christian denominations, such as the Armenian Church, the Lutheran Church and the Anglican Church, the latter being built out of red brick and turning 100 this year.

Old Center

Once a rundown area, the old town (Old Center) has in recent years become a lively neighborhood for entertainment and tourists, where one can find antique shops, theatres, boutique hotels, restaurants and bars, some of which remain open around the clock in the summer.

A ride through Bucharest is not free but it is cheap, the AP notes. One of the good things that Ceausescu did was to build the subway, which transports passengers cheaply and efficiently. Taxi cabs are numerous and accessible, with tariffs starting off from RON 1.39 (40 cents) per kilometer.

 

AFP: Cinci locuri de văzut în Bucureşti

Bucureştiul a fost întemeiat de un cioban, potrivit unei legende locale, şi supranumit mai târziu "Parisul Estului". Cu toate acestea, originile sale idilice şi reputaţia sa de eleganţă au pălit în faţa unei serii de calamităţi ale secolului XX: războiul, invaziile, cutremurele şi comunismul - comentează vineri Associated Press.

Astăzi, capitala României găzduieşte peste 2 milioane de locuitori, într-un peisaj urban care variază de la o grandoare dărăpănată la monstruozităţi comuniste şi clădiri moderne elegante. Vile vechi, aparţinând aristocraţiei pre-comuniste, stau alături de blocuri şi de noi vile, moderne - multe dintre ele goale din cauza problemelor economice recente. Deşi în anumite părţi oraşul este murdar, aglomerat şi sărăcăcios, Bucureştiul are un farmec bizantin plăcut, vibrant şi seducător, scrie AP, oferind o listă de locaţii gratuite, care spun povestea oraşului.

Piaţa Revoluţiei

Dacă doriţi să vedeţi drama istoriei, nu există vreun loc mai bun pentru a începe decât Piaţa Revoluţiei, locul unde a avut loc confruntarea finală dintre dictatorul comunist Nicolae Ceauşescu şi poporul său. Ceauşescu a rostit aici ultimul discurs, în ultimele ore ale dictaturii sale de 25 de ani şi a fost huiduit şi batjocorit pentru prima dată.

Înainte de al Doilea Război Mondial, România era monarhie. Palatul Regal (în prezent Muzeul National de Artă), de unde oficialii au anunţat că România a trecut de partea Aliaţilor în 1944, se află de asemenea în piaţă. Tot în piaţă se găsesc Hotelul Athenee Palace, un hotel plin de legende care a inspirat o carte despre spioni, diplomaţi şi jurnalişti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, şi Ateneul, o sală de concerte în stil neoclasic construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, cu o faţadă cu coloane şi un acoperiş cu cupolă - considerată una dintre cele mai frumoase clădiri din Bucureşti.

Cimitirul Bellu

Bellu este cel mai mare şi, probabil, cel mai aglomerat cimitir dintr-o ţară în care decesele şi înmormântările pot fi ceremonii publice extrem de elaborate. Cimitirul este unul dintre cele mai valoroase din Europa, datorită imensei sale colecţii de sculpturi ce constituie un vast muzeu în aer liber.

Parcul Cişmigiu

Bucureştenii se refugiază în mod obişnuit în parcurile din oraş în timpul lunilor de vară toride. Grădina Cişmigiu esta una dintre cele mai vechi grădini din oraş şi un loc de întâlnire tradiţional pentru studenţi, îndrăgostiţi şi jucătorii de şah.

Bisericile

Bucureştiul se bucură de o bogată tradiţie multi-confesională, reînviată în 1989, cu sinagogi, moschei şi biserici ortodoxe în fiecare cartier. Există, de asemenea, lăcaşuri ale altor biserici creştine, cum ar fi Biserica Armenească, Biserica Luterană, dar şi Biserica Anglicană, aceasta din urmă construită din cărămidă roşie şi care împlineşte în acest an 100 de ani.

Centrul Vechi

Odată o zonă dărăpănată, oraşul vechi (Centrul Vechi) a devenit în ultimii ani un cartier plin de viaţă pentru divertisment şi turişti, în care pot fi găsite magazine de antichităţi, teatre, hoteluri 'boutique', restaurante şi baruri, dintre care unele rămân deschise non-stop în timpul verii.

O plimbare prin Bucureşti nu este gratuită, dar este ieftină, remarcă AP. Unul dintre lucrurile bune făcute de Ceauşescu a fost construirea metroului, care transportă pasagerii ieftin şi eficient. Taxiurile sunt numeroase şi accesibile, cu preţuri începând cu 1,39 de lei (40 de cenţi) pe kilometru.

Sursa: Agerpres

 

 
Banner
Banner
Banner
 
 
Confesiuni Jurnalistice
cu George Grigoriu
Banner
 
 
 
 
ipv6 ready