Paris
London
New York
Thursday, 30 June, 2022
Last Update 09:51
18:02    |    05/11/2012

FPTS: Private companies could be obliged to sign contracts with private guard and protection companies

Private companies could be obliged to sign contracts with private guard and protection companies, unjustified in many cases, if the law is debated by the Internal Affair Ministry, according to an information issued by Services and Tourism Federation (FPTS).

” A legislative text submitted for public debate by Internl Affair Ministry will initiate a new form of tax that will put pressure on companies budgets. It is about developing risk analysis for the physical security units being subject to Law no. 333/2003, a provision that will require a wide range of companies to pay experts in evaluation and to spend significant amounts of money to meet the new guidelines. More from this risk assessment, all private firms, from hostels to boutique shops, they can end up with the obligation to contract security guard services, which means additional costs, unnecessary in many cases and should remain with the company, not to be required by law", said this Sunday, the President of Federation of Tourism and Services (FPTS), Dan Matei Agathon.

He believes that the requirement for companies to contract private security services throws a bad light on the MAI, while the taxpayers are expecting that the public safety to be ensured by the state.

"We can not transform private companies in bunkers, as we can not employ an army of bodyguards to guard every corner of the restaurants. Ultimately, unless special situations, public order should be the responsability of governments. Obligation for companies to contract private security services throws a bad light on the MAI, as long as taxpayers are expected that the public safety to be ensured by the state and not be privatized and outsourced to security companies", said Agathon.

According to him, the emergence of new forms of taxation and mandatory additional costs is of a bad omen and will have unintended economic consequences, especially that Romanian companies are still overcharged on fees and taxes more than in any other European country.

 

FPTS: Firmele private ar putea fi obligate să contracteze servicii de pază şi protecţie

Firmele private ar putea fi obligate să contracteze servicii de pază şi protecţie, nejustificate în multe dintre cazuri, dacă va aprobat textul legislativ supus spre dezbatere publică de Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit informaţiilor furnizate de Federaţia Patronatelor din Turism şi Servicii (FPTS).

"Un text legislativ supus spre dezbatere publică de Ministerul Administraţiei şi Internelor va iniţia o nouă formă de taxă care va apăsa pe bugetul firmelor privare. Este vorba de elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003, prevedere care va obliga o gamă foarte largă de companii să plătească experţi în evaluare şi să cheltuiască sume importante de bani în vederea respectării noilor instrucţiuni. Mai mult, în urma acestei evaluări de risc, toate firmele private, de la pensiuni la buticuri, se pot trezi cu obligaţia de a contracta servicii de pază şi protecţie, ceea ce înseamnă costuri suplimentare, nejustificate în multe dintre cazuri sau care ar trebui să rămână la latitudinea companiei, nu să fie obligatorii prin lege" a declarat, duminică, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turism şi Servicii (FPTS), Dan Matei Agathon.

Acesta consideră că obligaţia pentru firme de a contracta servicii private de pază aruncă o lumină nefavorabilă asupra MAI, în condiţiile în care contribuabilii se aşteaptă ca siguranţa publică să fie asigurată de stat.

"Nu putem transforma firmele private în buncăre, după cum nu putem angaja o armată de bodyguarzi ca să păzească la fiecare colţ al restaurantelor. Până la urmă, cu excepţia situaţiilor speciale, ordinea publică ar trebuie să fie apanajul instituţiilor statului. Obligaţia pentru firme să contracteze servicii private de pază aruncă o lumină nefavorabilă asupra Ministerului Administraţiei şi Internelor, câtă vreme contribuabilii se aşteaptă ca siguranţa publică să fie asigurată de stat, iar nu să fie privatizată şi externalizată către companii de pază", a mai spus Agathon.

Potrivit sursei citate, apariţia unei noi forme de impunere şi a unor cheltuieli suplimentare obligatorii este de prost augur şi va avea consecinţe economice nedorite, mai ales că firmele româneşti sunt oricum încărcate de taxe şi de impozite mai mult decât în orice alt stat european.

 
Banner
 
 
Confesiuni Jurnalistice
cu George Grigoriu
Banner
 
 
 
 
ipv6 ready