Paris
London
New York
Sunday, 16 June, 2019
Last Update 20:21
17:34    |    24/06/2012

How the capital’s Historical Center became the most attractive tourist destination in Romania

The historical center in Bucharest has become a successful model in Romanian tourist and the most attractive tourist destination in Romania because it applied a few clear principles, according to Dan Matei Agathon, head of the Federation of Tourism and Services Employers (FPTS).

“Competition is serious because of the unseen before concentration of cafes, clubs and restaurants and this makes all actors involved put forth the best offers, to actually be at their clients’ disposal and be all smiles in order to win tourists’ goodwill. Another change of attitude that led to a rise in tourism in the Historical Center was keeping locations open as long as customers want them open. While the capital was shutting down at 11 pm a few years ago, with a few exceptions, the tourist circuit in the historical center is currently almost uninterrupted and Bucharest has, for the first time in the last 20 years, a real night life and entertainment tourism for all tastes,” Agathon said.

Another secret of success is that in the Historical Center, almost all places offer food as well, and mostly good food.

This successful model should be replicated in other areas of Romania, FPTS officials believe, because it obviously attracts tourists and works like a magnet for fun. And not only for Romanians, since foreign tourists have a lot of appreciation for the spirit of freedom, hospitality and fun that rules the capital’s center.

 

 Cum a devenit Centrul Istoric al Capitalei cea mai atractivă destinaţie turistică din România

Centrul Istoric din Bucureşti a devenit un model de succes în turismul românesc şi cea mai atractivă destinaţie turistică din România pentru că a aplicat câteva principii clare, afirmă Dan Matei Agathon, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turism şi Servicii.

,,Competiţia este aici serioasă din cauza concentraţiei nemaivăzute de cafenele, cluburi şi restaurante, iar acest lucru face ca toţi actorii implicaţi să se bată în oferte, să stea efectiv la dispoziţia clienţilor şi să fie numai un zâmbet pentru a le capta bunăvoinţa turiştilor. O altă schimbare de atitudine care a dus la înflorirea turismului în Centrul Istoric al Capitalei a fost menţinerea deschisă a locaţiilor atât cât vor clienţii. De unde până anii trecuţi Capitala se închidea la ora 23, cu mici excepţii, acum circuitul turistic din Centrul Istoric este aproape neîntrerupt, iar Bucureştiul are, pentru prima oară în ultimii 20 de ani, o adevărată viaţă de noapte şi turism de distracţie pentru toate gusturile', a spus Dan Matei Agathon.

Un alt ,,secret' al scucesului este acela că în Centrul Istoric se mănâncă aproape peste tot şi se mănâncă bine.

Modelul de succes al Centrului Istoric trebuie replicat şi în alte zone din România, cred reprezentanţii FPTS, pentru că atrage, în mod evident, turiştii şi funcţionează precum un magnet al distracţiei. Şi nu doar pentru români, de vreme ce şi străinii apreciază în cel mai înalt grad spiritul de libertate, de ospitalitate şi de voie bună care răsună din Centrul Capitalei.

Acumularea de evenimente de gen, de party-uri şi de spectacole care dau farmecul Centrului Istoric mai are nevoie doar de o hartă amănunţită a locurilor şi a întâmplărilor prin care patronii îi atrag pe clienţi cu cele mai variate oferte.

,,O asemenea hartă a evenimentelor este şi The Beat, aplicaţia care funcţionează precum un detector de distracţie şi prin care oricine poate vedea în ce măsură Bucureştiul chiar a devenit o Capitală a turismului de distracţie', spune Agathon.

 
Banner
Banner
Banner
 
 
Confesiuni Jurnalistice
cu George Grigoriu
Banner
 
 
 
 
ipv6 ready